Rada programowa

Jacek Fotek
Prezes Zarządu, BondSpot S.A.
Mariusz Grab
Dyrektor Zarządzający, Bank Gospodarstwa Krajowego
Mirosław Kachniewski
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Przed dołączeniem do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Był odpowiedzialny między innymi za kwestie współpracy międzynarodowej (piastował wiele istotnych funkcji w ramach międzynarodowej organizacji IOSCO), polityki edukacyjnej oraz badań i analiz. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej, jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).
Piotr Kozłowski
Dyrektor Zarządzający, Centralny Dom Maklerski Pekao SA
Błażej Lepczyński
Wiceprezes Zarządu ds. Procedur Ratingowych, Instytut Analiz i Ratingu S.A.
Michał Markowski
Doradca Prezesa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył równolegle informatykę oraz zarządzanie finansami. Na tej uczelni kończy również doktorat z dziedziny badań operacyjnych. Karierę zawodową zaczynał w 2003 roku prowadząc własny biznes i tworząc autorskie oprogramowanie do zarządzania szkołami. W latach 2007 – 2010 był odpowiedzialny w firmie InsERT za tworzenie oprogramowania finansowo – kadrowego dla małych i średnich firm. W Deloitte, w latach 2010 - 2012 prowadził projekty z dziedziny modelowania finansowego i due diligence. W latach 2012 – 2014 związany z Ministerstwem Skarbu Państwa, kiedy to doradzał Ministrowi m.in. przy projekcie konsolidacji sektora chemicznego oraz tworzył Program Inwestycje Polskie. Jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu ACCA.
Leszek Pawłowicz
Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa
Paweł Tamborski
Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych wydaną w 1991 roku. Od roku 2012, jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, nadzorował prowadzone procesy prywatyzacyjne w tym projekty realizowane na publicznym rynku kapitałowym. Koordynował współpracę z firmami doradczymi, bankami inwestycyjnymi i inwestorami. Odpowiadał za działania mające na celu promocję polskich rynków finansowych i kapitałowych wśród inwestorów międzynarodowych. Nadzorował od strony właścicielskiej grupę spółek i instytucje finansowe, w których Skarb Państwa posiada istotne udziały. Koordynował tworzenie i realizację polityki dywidendowej Skarbu Państwa. W latach 2010-2012 w Wood & Co, niezależnym banku inwestycyjnym specjalizującym się w realizacji transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Paweł Tamborski pełnił funkcję Szefa Bankowości Inwestycyjnej. Poprzednio, począwszy od roku 1994 – w Unicredit Group (w tym czasie CAIB, część Creditanstalt Bankverein AG). Wcześniej Bank Staropolski SA gdzie rozpoczął swoją karierę związaną z rynkiem kapitałowym jako makler papierów wartościowych i współorganizator jednego z pierwszych biur maklerskich, następnie Biuro Maklerskie Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. (obecnie BZ WBK SA). W Unicredit CAIB zarządzał zespołem bankowości inwestycyjnej w Warszawie (Szef Bankowości Inwestycyjnej i członek zarządu UniCredit CAIB Poland). Od roku 2008 był współodpowiedzialny za prowadzenie londyńskiego zespołu rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej (ECM CEE). W trakcie swojej kariery w Grupie Unicredit Paweł Tamborski był odpowiedzialny za doradztwo dla wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, przedsiębiorców i inwestorów przy przygotowaniu i realizacji różnorodnych transakcji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym. Obejmowały one pozyskiwanie kapitału poprzez emisje akcji, obligacji, obligacji zamiennych, transakcje w zakresie fuzji i przejęć a także transakcje prywatyzacyjne. Od dnia 29 lipca 2014 r. Paweł Tamborski zasiada w Radzie Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jako jej Przewodniczący
Ilona Wołyniec
Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych, PKO Bank Polski S.A.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła Wydział Prawa. Posiada uprawnienia rady prawnego. Z sektorem finansowym jest związana od 20 lat. Specjalizuje się w finansowaniu projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów finansowych takich jak emisje papierów dłużnych, kredyty inwestycyjne – bilateralne i konsorcjalne. Związana jest z PKO Bankiem Polskim SA, gdzie pełni funkcję Dyrektora Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej, gdzie odpowiada także za emisję własnych papierów dłużnych banku. Uczestniczyła w przygotowywaniu finansowania dla wielu projektów ( m.in. inwestycyjnych, fuzji i przejęć) w takich dziedzinach jak energetyka, telekomunikacja, infrastruktura i nieruchomości, sektor publiczny i sektor użyteczności publicznej.

Kontakt z organizatorem

Gdańska Akademia Bankowa

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
Tel. +48 58 524 49 01
e-mail: poczta@gab.com.pl

Klaudia Koćmiel
tel. 58 524 49 44
klaudia.kocmiel@gab.com.pl

Rynek obligacji w PolsceSzanowni Państwo,
29 września 2014 r odbyła się piąta edycja seminarium "Rynek obligacji w Polsce" zorganizowana przez Gdańską Akademię Bankową wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.

 W programie tegorocznego seminarium odbyły się dwie dyskusje panelowe:

- Banki na rynku obligacji - stabilność sektora bankowego vs. płynność rynku obligacji
- Obligacje czy kredyt - gdzie jest większa wartość dodana dla przedsiębiorstwa?
oraz prezentacje dotyczące wybranych wyzwań związanych z perspektywami rynku obligacji w Polsce.

Dyskusja zapoczątkowana na seminarium będzie kontynuowana podczas V edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbędzie się w dniach 22 - 24 czwerwca 2015 r. w Sopocie.

Serdecznie dziękujemy Prelegentom za wystąpienia i udział w debatach, a uczestnikom za aktywny udział i liczne przybycie.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Współorganizatorom oraz Patronom Medialnym za wsparcie merytoryczne i pomoc w organizacji seminarium „Rynek obligacji w Polsce”.